Blog o matematice

Vážený čtenáři,  

    Zveřejněná matematické témata na tomto blogu jsou mým osobním vědeckým, nebo uměleckým dílem. Dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Dílo je zakázáno v jakékoliv formě dále šířit.

    soubor vědeckých poznatků by měl být neustále prověřován. Nelze vyloučit, že poznatky minulé, stávající a nově přednášené, obsahují prvky našeho přesvědčení, našich kulturních vzorů a nepravdivých předpokladů, kterým jsme vystavování vědomě i podvědomě již od narození. Důsledkem potom může být skutečnost, že si pravdu interpretujeme k obrazu svému a uvádíme tak sebe i ostatní v omyl. Z těchto důvodů je nutné být k vědeckým pravdám skeptický, tzn. neustále je přezkoumávat. Teprve takto je možné minimalizovat riziko a předcházet tomu, aby se věda stala obětí nepravdivých tvrzení, logických klamů a kulturních vzorů jež vyznáváme.
   
   Vzestup iracionálního myšlení v moderní společnosti může být způsoben mnoha vlivy. Nejpravděpodobnější příčiny lze hledat ve špatném systému školství a vzdělávání, nebo v nedostatku kvalitních učitelů, nebo v nedostatečné podpoře a motivaci osob nadaných a studujících, nebo v počáteční fázi demence společnosti, atp. Přirozenou reakcí na vzestup iracionálního myšlení je vznik autoritářského, matematického skepticismu. Hlavním posláním matematického skepticismu je prosazení nejvyššího stupně abstraktních, deduktivních a matematických metod u takových tvrzení, které tyto matematické principy popírají, nebo zkreslují.

    Může se stát, že i můj osobní náhled na matematické problémy je zkreslený. Proto uvítám, když mě na takové případy upozorníte. Nejsem k těmto připomínkám rezistentní, provedu změny, případně dané téma vymažu. Shledávám že DK efekt je opravdu nevyzpytatelný a občas se mu nedokážu vyhnout, zejména v období, kdy nosím černý brejle