Navigace: PlusPlusPlus > PlusBellova čísla, PlusStirlingova čísla druhého druhu

PlusBellova čísla, PlusStirlingova čísla druhého druhu

               

 

Informace o  Bellových číslech lze dohledat zde, informace o Stirlingových číslech druhého druhu zde.  

Bellovo číslo Bn vyjadřuje počet ekvivalencí na n-prvkové množině. Stirlingovo číslo druhého druhu vyjadřuje počet rozkladů n-prvkové množiny, k- té třídy. Tedy vyjadřuje počet způsobů, kterými lze n- prvkovou množinu rozdělit na k- částí.

V dnešním článku bych chtěl ukázat, že je možné zkonstruovat a definovat množiny čísel, které mají některé prvky společné s prvky množiny čísel Bellových a Stirlingových druhého druhu. S využitím nově zkonstruovaných čísel, lze vyjádřit exponenciální funkce s reálným exponentem. Nově zkonstruovaná čísla jsem nazval čísly PlusBellovými a PlusStirlingovými čísly druhého druhu.

1. PlusStirlingovo číslo druhého druhu je 

     kde "k" je třída PlusStirlingova čísla


2. PlusStirlingovo číslo druhého druhu lze vyjádřit rovněž ve tvaru:

3. PlusBellovo číslo je 

4. Alternativně lze PlusBellovo číslo vyjádřit ve tvaru:  

5. Pro PlusStirlingova čísla druhého druhu platí:

6. PlusStirlingova čísla druhého druhu a druhé třídy, lze rovněž vyjádřit ve tvaru:

- PlusStirlingova čísla  lze zobecit ve tvaru: 


7. PlusStirlingova čísla druhého druhu, lze využít pro vyjádření:
    - lineární kombinace polynomů  , kde  

    -  lineární kombinace polynomů  , kde  

    - lineární kombinace polynomů  , kde

8. Řada  je podmnožinou řady  

9. Některé další součty řad:  , kde

    Jiný součet řady:   , kde

 

 

Tento článek je uměleckým dílem. Dílo bylo publikováno dne 9.8.2017.

Dílo je chráněno autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Dílo je zakázáno v jakékoliv formě dále šířit.